Khả năng tiếp cận - IntoKildare

Ưu tiên chiến lược 4: Tăng cường khả năng tiếp cận & kết nối điểm đến

Hành động 15: Khuyến khích áp dụng các nguyên tắc của thiết kế phổ quát

Việc áp dụng các nguyên tắc của thiết kế phổ quát (tức là làm cho các điểm du lịch, chỗ ở và dịch vụ có thể tiếp cận được cho tất cả mọi người) sẽ cho phép một nhóm dân cư rộng rãi hơn để tận hưởng trải nghiệm du lịch của họ ở Kildare. Điều này bao gồm người trẻ, người già và những người có khả năng đa dạng. Các doanh nghiệp du lịch mới và hiện tại sẽ được khuyến khích áp dụng các nguyên tắc thiết kế phổ quát và thiết kế thân thiện với lứa tuổi trong quá trình phát triển và vận hành doanh nghiệp của họ.

 

Into Kildare sẽ hợp tác với Mạng lưới truy cập Kildare của Quận và Hội đồng Quận Kildare để khuyến khích các doanh nghiệp du lịch áp dụng các nguyên tắc thiết kế chung.