Lily O'Brien's - IntoKildare

Lily O'Brien's

About Lily O’Brien’s

Founded in 1992 in Kildare Lily O’Brien’s is one of  Ireland’s leading premium chocolate manufacturers.

Lily O’ Brien’s Chocolates started life as the brainchild of Mary Ann O’Brien, who discovered her true passion for all things chocolate in the early 1990’s. Embarking on a journey of discovery, Mary Ann honed her chocolate-making skills among world class chefs and chocolatiers in both South Africa and Europe, before starting her own mini-enterprise from her Kildare kitchen in 1992 creating high quality chocolate recipes for friends and family.

 

Kỷ niệm 30 năm kinh doanh trong năm nay, niềm đam mê sô cô la đã truyền cảm hứng đầu tiên cho Mary Ann O'Brien vẫn hiện diện trong mọi khía cạnh của doanh nghiệp và vẫn là cốt lõi của những gì Lily O'Brien làm. Có trụ sở tại trung tâm của Co. Kildare, Ireland, nhóm của Lily O'Brien tiếp tục phát triển các sáng tạo sô cô la hấp dẫn bằng cách sử dụng các nguyên liệu chất lượng tốt nhất để bạn thưởng thức.

Chi tiết liên lạc

Nhận sự chỉ dẫn
Con đường xanh, Cây cầu mới, Quận Kildare, Ireland.

Kênh xã hội